KCO for Kids

algemene informatie

 


                                                                                                                                      Gesprekskamer
Ouders, leerkrachten, huisartsen, verpleegkundigen of wie dan ook in de omgeving van een gezin waarin een vader of moeder kanker heeft, kunnen onze hulp inschakelen.


We hebben ons gespecialiseerd in de problematiek die er voor het kind kan ontstaan en gaan samen met U op zoek naar passende zorg voor het kind.


Het KCO for KIDS team bestaat o.a. uit een een kinderarts, een kinderpsychiater, een pedagoog en een medisch maatschappelijk werker. Onze doelgroep is kinderen en jongeren t/m 21 jaar.


Ouders en kinderen kunnen zichzelf aanmelden of zich laten verwijzen via huisarts/specialist en andere betrokken hulpverleners.


Na de intake/screening zal in een multidisciplinair overleg zal de hulpvraag worden besproken met de KCO professionals.


Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met

het Kenniscentrum Oncologie Deventer. 

Bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur,

telefoonnummer: 0570-608600


Nieuws over KCO for Kids

                                                Speelkamer